หมอกพิษณุโลก

หมอกหนาปกคลุมตัวเมืองพิษณุโลก

พิษณุโลกเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาว เกิดปรากฏการณ์หมอกหนาปกคลุมในเขตตัวเมืองพิษณุโลก นานนานครั้งชาวเมองจะมีโอกาสได้พบเห็น จำนวนมากตื่นเต้นคว้าโทรศัพท์มาถ่ายรูป