หลวงพี่ช้าง

หลวงพี่ช้าง ทำอาหารเลี้ยงบุคลากรทางการแพทย์ รพ.พรหมพิราม

หลวงพี่ช้าง เจ้าอาวาสวัดกรับพวงเหนือ ทำอาหารเลี้ยงคณะแพทย์ และ บุคลากร โรงพยาบาลพรหมพิราม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการสู้ภัยโควิด