หางหมูอบโอ่งหนังระเบิด

หางหมูอบโอ่งหนังระเบิด หนึ่งเดียวในพิษณุโลกขายดิบขายดีที่ตลาดบึงพระ

พาไปชิม เมนูหางหมูอบโอ่ง หนังระเบิด แบบละลายในปาก 1 เดียวในพิษณุโลก วัตถุดิบส่งตรงจากตลาดไททุกวัน เป็นทั้งกับข้าว กับแกล้ม เมนูเด็ดที่ขายดิบขายดีอบขายแทบไม่ทัน อาชีพเสริมของเกษตรกรผู้ปลูกผักบึงพระ จ.พิษณุโลก