ห่อหมกปลาฟาด

ชวนชิม “ห่อหมกปลาฟาด” ยกระดับอาหารพื้นถิ่นเป็นเมนูสุขภาพ

จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม.ชวนชิม “ห่อหมกปลาฟาด” ดึง อ.ยิ่งศักดิ์ พัฒนาสูตรถ่ายทอดเมนูอาหารพื้นถิ่น ให้กับ 60 ผู้ประกอบการใน จ.พิษณุโลก เพื่อยกระดับสู่เมนูและผลิตภัณฑ์ของฝากเพื่อสุขภาพของ จ.พิษณุโลก