ห้องอิ่มบุญวัดวังหิน

เมี่ยงคำดอกบัวหลวง ฝีมือจิตอาสาหารายได้ เข้าวัดวังหิน บูรณะศาสนสถาน

กลุ่มจิตอาสา ร่วมเปิดห้องขนมอิ่มบุญวัดวังหิน โชว์เมนูเมี่ยงคำดอกบัวหลวง แกล้มดอกไม้พื้นถิ่น กินได้ปลอดสารเคมี โพสขายออนไลน์ หารายได้ถวายวัดวังหิน บูรณะศาสนสถาน จัดตั้งโรงทานทุกวันอาทิตย์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในยุคเกิดการระบาดของโควิด-19