อบต.บ้านกร่างปิดห้องประชุมลับเตรียมชงโรงงานกำจัดขยะ 1