อบต.บ้านคลอง

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติต.บ้านคลอง

กองพันเสนารักษ์ที่ 4-อบตบ้านคลอง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระชนมพรรษาครบรอบ 60 พรรษา

รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

จังหวัดพิษณุโลก เร่งรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จับมือ อสม. ลงพื้นที่ให้ความรู้และแจกทรายอะเบท

อบรมลูกเสือชาวบ้านต้านยาเสพติด

จังหวัดพิษณุโลกจัดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านและอาสาสมัครตำรวจบ้านต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา