อบต.ปากโทก

เชิญชวนอุดหนุน”ควายยิ้ม”เป็นของขวัญปีใหม่ งานฝีมือผู้พิการต.ปากโทก

ใกล้เทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2561 หลายท่านคงกำลังมองหาของขวัญปีใหม่ เชิญชวนอุดหนุนงานประดิษฐ์จากไม้โมกมัน”ควายยิ้ม” ฝีมือกลุ่มผู้พิการตำบลปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก

อบต.ปากโทก จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก และประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ดูแลบำรุงรักต้นไม้ป่าชุมชนในโครงการ 78 พรรษา 78 แสนต้น เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี