อัดฟางข้าว

ชาวบ้านกร่างเร่งผลิตฟางข้าวเลี้ยงสัตว์รายได้ดี ความต้องการสูง

“สน ยอดเพชร” เกษตรกรในตำบลบ้านกร่างเร่งผลิตฟางข้าว เลี้ยงสัตว์หลังขาดแคลนในช่วงน้ำท่วม ทำให้ยอดการสั่งจองเพิ่มสูงขึ้น