เกลือสินเธาว์์

เกลือสินเธาว์ที่อ.ชาติตระการ

วิถีชีวิตดั้งเดิมที่สืบทอดมาเป็นร้อยปี การต้มเกลือสินเธาว์ ที่มีธารน้ำเค็มติดกับน้ำจืด ที่บ้านบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยจะต้มกันในช่วงเดือนกุมพาพันธ์ถึงเมษายน ชาวบ้านจะช่วยกันขุดแอ่งน้ำ และนำน้ำเกลือมาต้น เคี่ยวในกะทะ จนกระทั่งได้เกลือสินเธาว์ คุณราเมศ วิเศษวงษา โพสต์ภาพและคำบรรยายในเฟซบุ๊คกลุ่มพิษณุโลกบ้านเรา 17 กพ.57