เกษตรกรประท้วง

เกษตรกรยื่นหนังสือถึงรัฐบาลขอพักชำระกนี้ธกส.ทั้งต้นและดอกเป็นเวลา 3 ปี

เกษตรกรชาวนาจ.พิษณุโลก บุกศาลากลางยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าฯถึงรัฐบาลขอให้พักชำระหนี้ ธกส.ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 ปี ทั้งภัยแล้งและโควิดเดือดร้อนหนัก แม้ ธกส.ช่วยหยุดพักต้นเป็นเวลา 1 ปีให้แล้ว แต่ยังบรรเทาความเดือดร้อนไม่ได้ เพราะขาดน้ำทำนาไม่ได้ ทำให้ต้องหากู้เงินมาโป๊ะดอก