เจดีย์หลวงวัดราชบูรณะ

สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและแห่ผ้าห่มมหาเจดีย์หลวง ในเทศกาลสงกรานต์

เทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมกับวัดราชบูรณะ  ประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและแห่ผ้าห่มมหาเจดีย์หลวง ในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้

พระจันทร์สีเลือด-จันทรุปราคาเต็มดวงที่จ.พิษณุโลก

ชาวพิษณุโลกจำนวนมากเฝ้าชมปรากฏการณ์พระจันทร์สีเลือด จันทรุปราคาเต็มดวง แน่นขนัดสวนชมน่าน โดยเฉพาะช่วงพระจันทร์เริ่มโผล่พ้นขอบฟ้าผ่านเจดีย์หลวงวัดราชบูรณะ สวยงามอย่างมาก