เจาะบ่อบาดาล

อบจ.พิษณุโลกเร่งขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม

อบจ.พิษณุโลกเร่งขุดเจาะบ่อบาดาลจำนวน 6 บ่อ แก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม 4 หมู่บ้าน

กองทัพภาคที่ 3 เร่งขุดเจาะบ่อบาดาลบรรเทาภัยแล้งให้กับชาวบ้าน

กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือภัยแล้ง หลังสถานการณ์แล้งขยายวงกว้าง พร้อมไปขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับประชาชนในพื้นที่ 2 จุด ช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำอุปโภคบริโภค

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งขุดเจาะบ่อบาดาลช่วยชาวนาพิษณุโลก

หน่วยขุดเจาะบ่อบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เริ่มขุดเจาะบ่อบาดาลดึงน้ำใต้ดิน ที่ลึกกว่า 50-100 เมตร นำมาช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านอุปโภคบริโภคในจังหวัดพิษณุโลก โดยปีนี้มีแผนเจาะน้ำบ่อบาดาลกว่า 150 แห่ง ทั้งจังหวัด โดยเริ่มที่ อ.บางกระทุ่มเป็นจุดแรก

ชาวนาบางระกำลงทุนเจาะบ่อบาดาลแหล่งน้ำธรรมชาติเริ่มแห้งขอด

ชาวนาในเขตอ.บางระกำ จ.พิษณุโลกลงทุนเจาะบ่อบาดาลเพิ่ม หลังแหล่งน้ำในคูคลองธรรมชาติเริ่มแห้งขอด ดึงน้ำขึ้นมาทำนาต่อเนื่อง อีกจำนวนมากปล่อยที่นาว่างเปล่าไม่กล้าเสี่ยงขาดน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งขุดเจาะบ่อบาดาลช่วยชาวนา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งขุดเจาบ่อบาดาล ใน 4 ตำบล ของ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เพื่อช่วยเหลือชาวนา ที่ต้องทำนาก่อนฤดูกาล เนื่องจากเสี่ยงถูกน้ำท่วมก่อนทุกปี ขณะปีนี้น้ำแทบไม่เหลือ