เจ้าหน้าที่กวาดล้างยึดผืนป่าคืนจากนายทุนหลายร้อยไร่