เจ้าหน้าที่คัดกรองเข้มกำลังพลกลับจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้