เตี๋ยว ปัน น้ำใจ

โดนพิษโควิดอาชีพให้เช่าเครื่องเสียงงานหาย ฮึดสู้กลับมาสร้างรายได้ด้วยร้านเตี๋ยว ปัน น้ำ ใจ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายขาดรายได้ จึงมีการปรับเปลี่ยนอาชีพให้เข้ากับสถานการณ์ จากอาชีพให้เช่าเครื่องเสียง และวงดนตรี สู่ ร้านเตี๋ยว ปัน น้ำ ใจ พร้อมให้ผู้สูงอายุ 60 ขึ้นไป และผู้ขาดแคลนกินฟรี