เต่า

ชมเต่าปีนต้นไม้อาบแดดที่วัดอรัญญิก

ฝูงเต่าและตะพาบน้ำจำนวนมาก ปีนต้นไม้อาบแดดยามช่วงสาย ๆ ทุกวัน ที่คูน้ำรอบเขตพุทธาวาส วัดอรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ประชาชนและนักท่องเที่ยวเฝ้าชมให้อาหาร ขณะที่วัดติดประกาศให้อาหารแต่พอเหมาะ น้ำเน่าเสียบ่อย