เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่

บางระกำเมืองใหม่ ผุดโครงการ”หาบ้านใหม่ให้ต้นไม้ริมทาง” ที่บึงตะเครง รักษาสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ไอเดียเก๋ “หาบ้านใหม่ให้ต้นไม้ริมทาง” ตามโครงการถนนมาป่ายังอยู่ รักษาสิ่งแวดล้อม โดยนำต้นไม้ที่ต้องตัดริมถนนที่มีโครงการขยายเส้นทาง มาไว้บริเวณรอบสวนสาธารณะบึงตะเครง พร้อมบ่งบอกเรื่องราวต้นไม้ที่ย้ายมา ผ่านคิวอาร์โค้ช ให้นักท่องเที่ยวได้ชมและศึกษา พร้อมๆ กับการออกกำลังกายรอบบึงตะเครง ที่กำลังกายเป็นปอดและแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพิษณุโลก

จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯที่อ.บางระกำ

จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2559 เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ อำเภอบางระกำ

บางระกำระดมสูบน้ำจากแม่น้ำยมเก็บไว้ในคลองใช้ทำนา

เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ระดมเครื่องสูบน้ำทั้งจากของรัฐและชาวบ้านระดมสูบน้ำจากแม่น้ำยมเข้าแหล่งกักเก็บน้ำลำคลองในพื้นที่ เตรียมไว้ให้ชาวนาทำนาปรังรอบแรก รับสถานการณ์ภัยแล้งปีหน้าที่คาดว่าจะหนักสุด

สภาทนายความเข้าช่วยบางระกำต่อต้านโรงไฟฟ้า

สภาทนายความเข้าช่วยเหลือด้านกฎหมายกับกลุ่มชาวบ้านต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ในการเคลื่อนไหวต่อต้านการก่อสร้างโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานขยะ ให้ปรึกษาและข้อชี้แนะแนวทางการคัดค้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แนะต่อต้านโดยสันติไม่ใช้ความรุนแรง

ชาวบางระกำต่อต้านโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

ชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านในต.บางระกำ รวมตัวแสดงเจตจำนงต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะขนาด 6.5 เมกกะวัตต์ ในพื้นที่บ้านตลุกแรด ม.19 ต.บางระกำ หวั่นผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก ๆ ด้าน หลังบริษัทฯยื่นหนังสือขออนุญาตก่อสร้างและขอทำประชาคมถึงนายกทต.บางระกำเมืองใหม่ รองผู้ว่า ฯ พิษณุโลก นอภ.บางระกำ พร้อมส่วนราชการรับเรื่องคัดค้านจากชาวบ้าน

ดูปองท์สร้างอาคารให้ทต.บางระกำ

บริษัทดูปองท์ ( ประเทศไทย ) จำกัด และมูนิธิที่อยู่อาศัย สร้างอาคารเอนกประสงค์ให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เทศบาลบางระกำเมืองใหม่ ใช้เป็นศูนย์สุขภาพชุมชนบริการรักษาประชาชน

วิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์

นายกเทศมนตรีบางระกำเมืองใหม่ สร้างการมีส่วนร่วมของราษฏรในพื้นที่ วางผังเมือง รองรับการเจริญเติบโต ให้ประชาชนอยู่ร่วมกับภัยพิบัติน้ำท่วม