เทศบาลตำบลป่าแดง

อ.ชาติตระการมีขบวนรณรงค์ไม่ไปเลือกตั้ง

กลุ่มมวลชนคัดค้านการเลือกตั้งประมาณ 30 คน จัดขบวนรณรงค์รอบเขตตลาดเทศบาลตำบลป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ไม่มีเหตุการณ์รุนแรง

ชาวบ้านพนักงานฮือขับปลัดเทศบาลตำบลป่าแดง

ชาวบ้านและพนักงานรวมตัวขับปลัดเทศบาลตำบลป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก มาอยู่เมื่อปี 2553 สร้างความเดือดร้อนไปทั่ว ไม่เคยออกพบประชาชน ขอบ้านเลขที่ก็ลำบาก แจ้งความเอาผิดลูกน้องพนักงานเทศบาล จนไม่มีจิตทำงาน นายกฯรับเรื่องนำเสนออำเภอและจังหวัดช่วยแก้ไข