เนินมะปราง

   ชมความงามทุ่งดอกไม้สลับสีสันสวยงาม กลางหุบเขาหินปูนบ้านมุง

ชาวบ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก  เริ่มกลับมาเปิดทุ่งดอกไม้สลับสีสัน ให้นักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดพิษณุโลก และต่างจังหวัด เริ่มมาชมความงามของธรรมชาติ ท่ามกลางหุบเขาหินปูน ที่เรียกว่า กุ๊ยหลินเมืองไทย หลังได้รับกระทบโควิดมานานหลายเดือน

แคมป์หมาบ้าใจดี แหล่งท่องเที่ยวคนรักงานศิลป์และธรรมชาติที่บ้านมุง

หนุ่มสายอาร์ตเปิดแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติพร้อมทำกิจกรรมศิลปะ เน้นการท่องเที่ยวเชิงครอบครัว กลายเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่ให้ผู้ที่สนใจในงานศิลปะและชื่นชอบธรรมชาติใช้เวลาว่างพาครอบครัว คนรักมาท่องเที่ยวได้ หมู่ 1 ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

จัดงานวันลำไย ของดีตำบลชมพู ประจำปี 2557

จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรทำสวนลำไยของตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง เพื่อส่งเสริมการตลาดและจัดหาตลาดรองรับผลผลิตลำไย พร้อมทั้งเริ่มส่งเสริมทุเรียนพันธุ์หลงรักไทย ที่กำลังเป็นสินค้านิยม 26-27 กรกฎาคม 2557 ที่บริเวณพลับพลาที่ประทับ หมู่ 7 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

น้ำป่าหลากท่วม อ.เนินมะปราง ชาวบ้าน 2 หมู่บ้านอพยพอยู่วัด

น้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ทะลักท่วมชาวบ้าน 2 หมู่บ้าน ต้องอพยพอยู่บนศาลการเปรียญวัดชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก