เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ

ทต.พลายชุมพลจัดกิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญประจำปี 2563

เทศบาลตำบลพลายชุมพล รณรงค์การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ หารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง