เปิดเรียนเทอมสอง

เริ่มเปิดเรียนOn Site เทอมสองวันแรก วางมาตรการเข้มกันโควิด

จังหวัดพิษณุโลกเริ่มเปิดเรียน On Site เทอมสองเป็นวันแรก หลายโรงเรียนวางมาตรการเข้ม ส่วนมากใช้สลับวันเรียนและให้มาเรียนตามความสมัครใจ ขณะที่หลายแห่งยังขยายเวลาเรียนออนไลน์ออกไปอีก