เพื่อนลูก-ลูกเพื่อน

เพื่อนลูก-ลูกเพื่อน

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกทำโครงการ เพื่อนลูก-ลูกเพื่อน ของแผนกช่างกลโรงงาน เน้นให้เกิดเครือข่ายผู้ปกครองและนักศึกษา ลดปัญหาการออกจากวิทยาลัยกลางคัน