เมรุเผาศพใต้ดินลบภาพความน่ากลัวแห่งเดียวในพิษณุโลก