เม็ดกระบกคั่ว

22-28 ม.ค.61 เที่ยวงานวัดใหญ่”กราบพระพุทธชินราช”เดินช็อปสินค้าจากหลายจังหวัด

22-28 มกราคม 2561 งานสมโภชพระพุทธชินราชประจำปี 2561 หรือ งานวัดใหญ่ของจังหวัดพิษณุโลกที่จัดมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 84 แล้ว พุทธศาสนิกชนกราบนสัมการพระพุทธชินราช พระคู่บ้านคู่เมืองอายุ 660 ปี และเดินชิม ช็อป สินค้าพื้นบ้านจากหลายจังหวัด ที่ยังคงเอกลักษณ์มาขายของคู่วัดทุกปี

หาซื้อกินได้ปีละครั้ง เม็ดกระบกคั่วงานวัดใหญ่ ชาวอ.ลับแลมาขายทุกปี

พ่อค้าแม่ค้าจากอ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์นับ 10 เจ้า คั่วเม็ดกระบกขายในงานวัดใหญ่ งานสมโภชพระพุทธชินราชประจำปี 2560 หากินได้ปีละครั้ง เฉพาะงานวัดใหญ่ ในโซนขายของลับแล รอบวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช คนแห่อุดหนุน