เลี้ยงปลากระชัง

ชาวบ้านหางไหล อ.พรหมพิรามเลี้ยงปลาสังกะวาดในกระชัง เลี้ยงง่าย ขายคล่อง รายได้งาม

ชาวบ้าน บ้านหางไหล อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ยึดอาชีพเลี้ยงปลากระชัง ในแม่น้ำน่าน หันมาเลี้ยงปลาสังกะวาด เลี้ยงง่าย ให้ราคาสูง มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงกระชังส่งประเทศเพื่อนบ้าน มีเท่าไหร่รับซื้อไม่อั้นสร้างรายได้งาม

ปลากระชังในแม่น้ำน่านไม่กระทบภัยแล้ง เขื่อนระบายต่อเนื่องช่วยผลักดันน้ำเค็มอ่าวไทย

ผู้ประกอบการเลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำน่าน ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ไม่มีผลกระทบกับภัยแล้ง ระดับน้ำในแม่น้ำน่านเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่งผลดีต่อการนำปลาลงกระชังเพื่อเลี้ยงใหม่ หลังเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก ปล่อยน้ำไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ อุปโภคบริโภค และผลักดันน้ำเค็มทะเลจากอ่าวไทย