เห็ดเผาะ

เห็ดถอบขายดีมาก ๆ จากจ.ตากมาขายที่พิษณุโลกวันละ 1 ตันหมดทุกวัน

พ่อค้าจากจ.ตากขนเห็ดถอบมาขายที่ตลาดสดจ.พิษณุโลกได้รับความนิยมจากลูกค้าอย่างมาก มีหลายรายใส่ปิคอัพมาเต็มคันรถ วันละ 1 ตัน ขายหมดทุกวัน ปีนี้แล้งและร้อนจัด ทำให้เห็ดถอบออกมาในปริมาณมากและขายดี ขณะที่ราคาเริ่มขยับลงมากก.ละ 140-300 บาท จากช่วงออกใหม่ ๆ เมื่อต้นเดือนมิถุนายนกก.ละ 600 บาท

เห็ดเผาะ

ขีดละ 60 บาท เห็ดเผาะ หรือ เห็ดถอบ ร้านเจ๊ยงค์ เริ่มนำมาวางขายแล้ว เป็นเห็ดลูกกลม ๆ ขึ้นเองตามธรรมชาติ ไม่มีลำต้น ไม่มีราก ขึ้นตามดินร่วนที่ถูกไฟไหม้ พบมากในภาคเหนือและอีสาน ออกมาช่วงอากาศร้อนอบอ้าวก่อนฝนตก นิยมทำอาหารหลายชนิด ราคาแพง ตลาดใต้ ตลาดเทศบาล 1 อ.เมืองพิษณุโลก 28 เม.ษ.56