เอไอเอส รวมใจบรรเทาภัยหนาว เดินสายมอบไออุ่นทั่วภาคเหนือ ปีที่ 15