แก้มลิงอำเภอบางระกำ

เร่งดึงน้ำจากแม่น้ำยมเข้า 3 แก้มลิง อ.บางระกำ ไว้ใช้ฤดูแล้งปี 60

ชลประทานเร่งขุดลอกคลอง ทางรอด ดึงน้ำจากแม่น้ำยมเข้าสู่ 3 แก้มลิง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้า หลังขุดลอกมาเสร็จ 2 ปี ยังกักเก็บน้ำได้ไม่เต็มที่ โดยที่แก้มลิงบึงระมาณ ต.ปลักแรด อ.บางระกำ สามารถเก็บกักน้ำได้ 16 ล้าน ลบ.ม. เวลานี้มีน้ำเก็บกับเพียง 5 ล้าน ลบ.ม.