แข่งเรือ

แม่น้ำน่านจะทรงตัวสูง10.50ม.อีกนาน

แม่น้ำน่านเมืองพิษณุโลกจะทรงตัวสูงอีกนาน เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยใกล้เต็มเร่งระบายออก ฝนตกต่อเนื่อง ความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 10.50 ม. ไม่ไหลเข้าเขตเทศบาลฯ