แมงกวาง 5 เขา

นักสู้แห่งวสันตฤดู ด้วงกวาง 5 เขา ออกมาให้ยลโฉมจำนวนมากที่ภูหินร่องกล้า

มาให้ชมกันแล้ว อัศวินนักสู้แห่งวสันตฤดู ด้วงกวาง 5 เขา ที่สวยงามและปัจจุบันเริ่มหายาก แต่ยังคงมีให้เห็นเมื่อถึงฤดูบนโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า ช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน