แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบเงินช่วยเหลือพร้อมอุปกรณ์และเสื้อชูชีพ