แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่จุดตรวจห้วยไร่แถลงข่าวยึดยาบ้ากว่า 10 ล้านเม็ด