แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดคูหาสวรรค์