แม่ทัพภาคที่ 3 เผยพร้อมรับมือภัยแล้งไฟป่าเตรียมส่งกำลังพลลงพื้นที่