แม่น้ำยมแห้ง

ทหารพัฒนานำเครื่องจักรขุดลอกแม่น้ำยมช่วยเหลือชาวต.วังอิทก อ.บางระกำ

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34 ลงพื้นที่พร้อมเครื่องจักรขุดลอกท้องน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บในพื้นที่ ต.วังอิทก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ชาวนาอ.บางระกำใช้บ่อบาดาลสู้ภัยแล้ง แม่น้ำยมคูคลองเริ่มแห้งขอด

สภาพแม่น้ำยม คลองบางแก้ว คลองวังแร่ และแหล่งน้ำในเขตอ.บางระกำ จ.พิษณุโลกเริ่มแห้งขอดจากการระดมสูบน้ำขึ้นไปทำนา ปีนี้ชลประทานไม่ส่งน้ำมาช่วยแล้ว น้ำในเขื่อนเหลือไม่เพียงพอ ชาวนาต่างลงทุนสูบน้ำจากบ่อบาดาลของตัวเองขึ้นมาใช้ เผยไม่ทำก็ไม่ได้ ต้องหาเงินส่งดอกธกส.

ชาวบ้านวังเป็ด อ.บางระกำ โอดครวญแล้งมาไว แม่น้ำยมแห้งขอดยาว

สถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ ชาวบ้านในพื้นที่บ้านวังเป็ด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โดยเฉพาะที่อยู่ติดริมแม่น้ำยมโอดครวญ แล้งมาไวกว่าทุกปี ยังไม่ถึงเมษายนน้ำในแม่น้ำยมเริ่มแห้งขอดเป็นช่วงๆยาว  ทั้งที่ทำเขื่อนกั้น คาดว่าปลายเดือนน้ำไม่เหลือ

ปี 2563 ภัยแล้งรุนแรง น้ำยมเริ่มแห้งขอด เจาะบ่อบาดาลกลางแม่น้ำดึงน้ำเข้านา

สถานการณ์ภัยแล้งเริ่มรุนแรงและจะยาวนานต่อเนื่องในปี 2563 แม่น้ำยมอ.บางระกำ จ.พิษณุโลกเริ่มแห้งขอด ไร้น้ำจากเหนือมาเติม ชาวนาหลายรายต้องเจาะบ่อบาดาลกลางแม่น้ำยมเพื่อสูบน้ำเข้านา ขณะที่แอ่งน้ำที่ยังคงเหลืออยู่เป็นช่วง ๆ ก็กำลังถูกสูบขึ้นมาหล่อเลี้ยงนาข้าว

หาดทรายแม่น้ำยม

ภัยแล้ง น้ำท่วม เป็นธรรมชาติของอำเภอบางระกำ แม่น้ำยมแห้งขอด หลายช่วงมีน้ำไหลเอื่อยตามร่อง และมีหาดทรายเป็นแนวกว้าง เป็นธรรมชาติที่พบเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงหน้าร้อนที่ต.วังอิทก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก และปีนี้ ตั้งแต่มีนาคมเป็นต้นมาเรื่อยมาจนถึงเมษายน 2557 พื้นที่อำเภอบางระกำก็เริ่มประสบปัญหาภัยแล้ง แม่น้ำยมหลายช่วงเริ่มแห้งขอด และได้รับความสนใจ เป็นสถานที่ในการถ่ายภาพแบบชุดว่ายน้ำ ชมรมถ่ายภาพพิษณุโลก we love foto พร้อมนางแบบ ไปถ่ายแบบชุดว่ายน้ำ บริเวณหาดทรายแม่น้ำยมที่ตำบลวังอิทก เมื่อ 27 เมษายน 2557

แม่น้ำน่าน-ยม ลดฮวบ หลังเขื่อนใหญ่หยุดปล่อยน้ำ

แม่น้ำน่าน-ยม ได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง หลังเขื่อนใหญ่หยุดปล่อยน้ำ ส่งผลให้ชาวแพที่อาศัยบริเวณตลิ่งแม่น้ำน่าน เสียหายหลายหลัง เนื่องจากปรับระดับตามแม่น้ำน่านไม่ได้