แม่้น้ำยม

น้ำยมบางระกำยังท่วมสูงยังไม่ระบายลงแม่น้ำน่าน

สถานการณ์น้ำแม่น้ำยมยังคงสูงขึ้น แต่ชลประทานยังไม่ระบายลงสู่แม้น้ำน่านที่เริ่มลดลง เนื่องจากต้องการช่วยวิกฤตินครสวรรค์