โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประจำปี 2555

เยี่ยมเยียนประชาชน และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนตามโครงการเยี่ยมเยียนประชาชน และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ที่วัดบ้านวังยาง ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง พร้อมนำบริการจากหน่วยงานต่างๆไปให้บริการแก่พี่น้องประชาชน