โควิดพิษณุโลบก

เตรียมจุดพักคอย 4 แห่ง ศูนย์โควิดชุมชนทุกอำเภอ รับผู้ติดเชื้อจากกทม.-ปริมณฑล

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก เลื่อนมาตรการป้องกันโควิดไปจนถึง 15 ส.ค. นร.เรียนออนไลน์ที่บ้านไปจนถึง 31 ส.ค. ขณะที่ด่านรอบเมืองพิษณุโลก เตรียมยกเลิกสิ้นเดือน ก.ค.นี้ เพื่อนำกำลังเจ้าหน้าที่มาดูแล ผู้ป่วยแทน พร้อมเร่งจัดตั้งจุดคัดกรอง ศูนย์พักคอย 4 แห่ง ประเมินคัดแยกผู้ติดเชื้อกลับจากกทม.และปริมณฑล ใช้โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมเป็นจุดหลักคัดกรอง แยกผู้ติดเชื้อสีเขียว สีเหลือง และ สีแดง ก่อนกระจายไปศูนย์พักคอย คาดตัวเลขผู้ติดเชื้อของพิษณุโลกจะเพิ่มขึ้นมากในระยะนี้