โควืดพิษณุโลก

ประชาชนตื่นตัวเช็ค app Away Cocid 19 หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงโควิดระบาด

ช่วงสถานการณ์โควิด กลับมาระบาดหนัก ทำให้ในช่วงนี้ประชาชนจำนวนมากต่างใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง app Away Cocid 19 เป็น แอปพลิเคชั่น เตือนก่อนเข้าพื้นที่มีเคส หรือพื้นที่เสี่ยง พบว่ามีประชาชนเข้ามาใช้ app กันจำนวนมาก วันหนึ่งมีผู้เข้าใช้งานไม่ต่ำกว่า 5 แสนไอดีไลน์