โรงทานวัดใหญ่

มารอแน่นตั้งแต่เช้ามืด วัดใหญ่แจกข้าวสารอาหารแห้ง 500 ชุดวันสุดท้าย

ชาวพิษณุโลกจำนวนมากเกือบพันคนมาจับจองคิวเพื่อรอรับข้าวสารอาหารแห้ง 500 ชุด ที่กำหนดแจกเป็นวันสุดท้าย มารอตั้งแต่ตีห้า กำหนดแจก 15.00 น. ล้วนอยากได้ข้าวสารเพราะเก็บไว้บริโภคได้นาน จนท. เร่งจัดระเบียบแจกบัตรคิวให้ครบจำนวน 500 คน จำนวนมากผิดหวัง

วัดใหญ่แจกข้าวสารอาหารแห้ง 1,000 ชุด ประชาชนมารอรับอย่างเป็นระเบียบ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารพร้อมคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลกแจก ข้าวสารอาหารแห้ง 1,000 ชุด ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบไวรัสโควิด-19

คณะสงฆ์หลายวัดในพิษณุโลกตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากโควิด 19

คณะสงฆ์ หลายวัดในจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาตั้งโรงทานแจกอาหารช่วยเหลือพุทธศาสนิกชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเชื้อไวรัสโควิด 19