โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

มทภ3.ตรวจเยี่ยมคลินิกทางเดินหายใจรพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ป้องกันโควิดเบ็ดเสร็จในจุดเดียว

กองทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการดำเนินงานของการจัดทำคลินิกเฉพาะโรคทางเดินหายใจ (ARI modular clinic) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 แม่ทัพเผยให้จัดทำการพร้อมกันทุกโรงพยาบาลค่ายฯในสังกัด 17 จังหวัดภาคเหนือ

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชปรับพื้นที่นอกอาคารตั้งเต็นท์สนามคัดกรองรักษาผู้ป่วยทางเดินหายใจ

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปรับพื้นที่บริเวณด้านนอกอาคารตรวจโรคให้เป็นเต้นสนาม สำหรับตรวจคัดกรองไวรัสโควิด และโรคระบบทางเดินหายใจ แบบ One Stop Services พร้อมรักษาอาการได้ทันที คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในวันศุกร์ นี้

ตรวจสุขภาพทหารไปปฏิบัติหน้าที่ภาคใต้

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตรวจสุขภาพกำลังพล ที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้