โรงพยาบาลสนาม

อำเภอวัดโบสถ์เตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนาม

ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ จันทวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์ พร้อมนายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ลงพื้นที่ในการเตรียมโรงพยาบาลสนามในการรองรับผู้ป่วยติดโควิด 19