โรงพยาบาลสนามผู้ป่วยโควิด-19

ทำความสะอาดโรงแรมลาพาโลมาปรับเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19

เทศบาลนครพิษณุโลก เข้าทำความสะอาดเตรียมพื้นที่โรงแรมลาพาโลมา ให้เป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด จำนวนกว่า 250 ห้อง ขณะที่จังหวัดพิษณุโลก ได้เตรียมสถานที่เป็นโรงแรมปรับให้เป็นโรงพยาบาลสนามจำนวน 3 แห่ง