โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลท่าโพธิ์

คัดกรองผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล เรื่องการคัดกรองผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม

ส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง

ทีมวิทยากรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายและการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับผู้ป่วยตาม โครงการสนองน้ำพระราชฤทัยในหลวงทรงห่วงใยประชาชน ส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

แม่เฒ่าอัมพฤกษ์ตาบอดถูกทิ้งอยู่ตามลำพัง

คุณยายสังวาล แซ่ซื่อ วัย 85 ปี อยู่สภาพสุดแสนรันทด ลูกชายปล่อยอยู่ลำพังในบ้านตลอดเวลา ปิดล็อคประตูไว้ เป็นอัมพฤกต์ ตาเกือบบอด เป็นปัญหาสังคมที่พบมากขึ้นในพื้นที่ชนบท

คัดกรองโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อบต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก ตื่นตัวคัดกรองป้องกันโรคมือเท้าปากระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง ตั้งแต่ต้นปีพิษณุโลกพบเด็กป่วยแล้ว 156 ราย