โรงพยายาบาลพิษณุเวช

รพ.พิษณุเวชร่วมลงนาม Amazing Thailand Safety & Heath Administration

โรงพยายาบาลพิษณุเวช โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล JCI เล็งเห็นความสำคัญด้านสาธารณสุข และความปลอดภัยของผู้คนในจังหวัด รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดพิษณุโลก พร้อมตอบรับมาตรการของรัฐฯ ในการช่วยเหลือ ดูแลคน ชุมชน และสังคมให้มีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างมืออาชีพ ทั่งยังสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการการ รวมไปถึงประชาชนในจังหวัดอีกด้วย