โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก คว้าโล่รางวัลเชิดชูเกียรติค่ายมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น