โรงเรียนธีรธาดา

English for daily life

สพป.พล.1 นำร่องจัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษชั้น ม.3 English for daily life เก่งภาษาอังกฤษได้จากชีวิตประจำวัน 14 – 25 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนธีรธาดา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก