โรงเรียนบ้านนาฟองแดง

กู้ภัย ชาวบ้าน ร่วมฉีดน้ำล้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านนาฟองแดง ต.นครชุม

พิษณุโลก เจ้าหน้าที่กู้ภัยมิตรภาพมงคลธรรม ช่วยกันนำเครื่องฉีดพ่นน้ำ เร่งฉีดน้ำ โคลนดิน ที่ถูกน้ำป่าไหลหลากนำโคลนมาทับถมภายในอาคารเรียน โรงเรียนบ้านนาฟองแดง ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เสียหาย ของ ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก