โรงเรียนบ้านหนองไผ่

คณะครูนักเรียนรร.บ้านหนองไผ่ถวายเทียนพรรษาที่อ.บางระกำ

ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไผ่ นำคณะครูและนักเรียนถวายเทียน ที่ วัดจันทร์ประเสริฐวณารามเนื่องในวันเข้าพรรษา ต.หนองกุลา อ. บางระกำ จ.พิษณุโลก